Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger och förvaltar fastigheterna i stadsdelen Skönvik, Säter.